STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1142/PGDĐT 17/10/2018 ...
2 1028/PGDĐT 17/09/2018 ...
3 CV 65/PGDĐT 30/01/2018 ...
4 VB/BGD 09/06/2017 ...
5 CV 65/PGDĐT 16/01/2018 ...
6 32/PGDĐT 09/01/2018 V/v thực hiện báo cáo thống kê định kỳ trực tuyến giữa năm học 2017-2018 ...
7 gre5742 02/10/2016 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học ...
8 NĐ73/2015 13/10/2016 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ ...
9 TLo02 05/10/2016 Kính gửi các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã Để phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao...
10 09TG7 02/10/2016 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ ...
11 20/2015/TTLT 02/10/2016 Nội dung đang được cập nhật ...

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO